Nieuwe secretaris gezocht voor de vereniging die wil floreren!

Nieuwe secretaris gezocht voor de vereniging die wil floreren!

Het CSA Netwerk is 3 jaar geleden opgericht en heeft tot doel op te komen voor de belangen van CSA tuinders en markten. Als vereniging zijn we nog volop in ontwikkeling, als bestuurslid help je de vereniging op de kaart te zetten en verder uit te bouwen.
Als ledenvereniging zijn we er niet alleen voor onze leden – onze leden dragen de vereniging. Heb je hart voor de CSA tuinders en markten en wordt je enthousiast van het idee de vereniging verder vorm te geven? Versterk het huidige bestuur dan als secretaris!

Wat kan je verwachten?
Als secretaris doe je de verslaglegging van de vergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt van onze leden. Samen met de voorzitter bereid je de vergaderingen voor en stel je de agenda op. We vergaderen elke tweede woensdag van de maand van 20.00 tot 21.30, meestal online.

Aanmelden
Als je je aanmeldt als secretaris, draai je eerst mee als aspirant bestuurslid tot de ALV in maart. Op de ALV wordt je voorgedragen als bestuurslid.
Wil je niet de functie van secretaris op je nemen, maar ben je wel geïnteresseerd in het bestuurslidmaatschap? We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden, dus meld je dan ook vooral aan! Mail een korte motivatie naar info@csanetwerk.nl en we nemen contact met je op. Vanwege de feestdagen kan je vanaf 9 januari 2023 bericht terug verwachten.

Word jij de nieuwe secretaris van het CSA-netwerk Nederland?