Bestuursleden gezocht!

Bestuursleden gezocht!

Het CSA Netwerk is 3 jaar geleden opgericht en heeft tot doel op te komen voor de belangen van CSA tuinders en buurtmarkten. We zijn daarom  nog volop in ontwikkeling, als bestuurslid help je de vereniging op de kaart te zetten en verder uit te bouwen. Als vereniging zijn we er voor onze leden, maar we hebben onze leden ook nodig om de vereniging vorm te geven.

Heb je hart voor de CSA tuinders en buurtmarkten en wordt je enthousiast van het idee de vereniging verder vorm te geven? Versterk het huidige bestuur dan en meld je aan als bestuurslid!

Wat kan je verwachten?

We zoeken op dit moment twee nieuwe bestuursleden – een algemeen bestuurslid en een secretaris.

  • Als algemeen bestuurslid denk je mee over de richting en activiteiten van de vereniging.
  • Als secretaris doe je daarnaast de verslaglegging van de vergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt van onze leden. Samen met de voorzitter bereid je de vergaderingen voor en stel je de agenda op.
  • We vergaderen elke tweede woensdag van de maand van 20.00 tot 21.30, meestal online.

Aanmelden
Als je je aanmeldt als bestuurslid draai je eerst mee als aspirant bestuurslid tot de volgende ALV. Op de ALV wordt je voorgedragen als bestuurslid.

Geïnteresseerd? Mail een korte motivatie naar info@csanetwerk.nl en we nemen contact met je op.

Doe mee aan het internationale CSA onderzoek!

Doe mee aan het internationale CSA onderzoek! Urgenci, het internationale netwerk van CSA-tuinders en voedselcoöperaties, is bezig met een wereldwijd CSA-onderzoek (de survey) om beter zicht te krijgen op de snel-groeiende CSA-beweging wereldwijd, om de beweging beter te kunnen ondersteunen. Ook voor het CSA netwerk in Nederland is deze survey …

Inventarisatie interesse voor organisatie van eigen (regionale) opkweek

Inventarisatie interesse voor organisatie van eigen (regionale) opkweek We willen een eerste inventarisatie doen naar de interesse van het gezamenlijk en al dan niet regionaal organiseren van de opkweek van plantgoed. Daarvoor hebben we een aantal vragen waar we graag jullie input over horen. Denk met ons mee en vul …

Aanvullende producten in je eigen Buurtmarkt – start cursus op dinsdag 8 november

Overbrugging van de winterstop De CSA tuinen lopen naar het einde van het seizoen. Als tuinder ben je daar ook vast aan toe. Maar voor je leden is het fijn als ze ook in het winterseizoen verse biologische groenten kunnen blijven kopen om jouw winterstop te overbruggen. Bovendien willen veel …

Groenboerenplan: 10 Aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders.

‘Kies nu voor een échte omslag van ons voedselsysteem’ Terwijl het aantal boeren in Nederland de afgelopen 50 jaar is gedecimeerd, groeit tegelijkertijd een beweging van boeren en tuinders die werken aan een duurzame landbouw met meer nadruk op plantaardige voeding en afzet in de korte keten. Pioniers die soms …

Oproep: manifest voor gemeenteraadsverkiezingen

In samenwerking met de andere leden van de Federatie van Agro-ecologische Boeren hebben we een Manifest Voedselvisie voor Gemeenten gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart. Het is hoog tijd dat ook op gemeentelijk niveau de bestemmingsplannen ruimte geven aan agro-ecologie, CSA’s en meer biodiversiteit zoals bomen en hagen in …