Lid worden van CSA netwerk Nederland

We staan nog aan het begin. Samen willen we deze plannen verder ontwikkelen en realiseren. Ook jouw ideeën zijn welkom. Een eerste stap is om lid te worden. Dan kunnen we samen aan de slag!

Je kan lid worden als CSA, maar je kan ook ondersteunend lid worden als individu of als bedrijf of organisatie een samenwerking met ons aangaan.

Wat is een CSA?

Community Supported Agriculture doe je samen. CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze …

Over CSA Netwerk

De Nederlandse landbouw is toe aan een herziening. Wij geloven in een samenwerking tussen boer en burger om de noodzakelijke omslag te realiseren. Een lange termijn directe verbinding tussen boer of producent en burger die leidt tot een eerlijk en stabiel inkomen voor de boer en een duurzaam en gezond …

Online bijeenkomst ‘Wat is een eerlijke prijs voor een CSA-aandeel?’, dinsdag 10 november, 20.00 – 21.30 uur 2020

Elske Hageraats heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende vormen om het inkomen van CSA tuinders en boeren te bepalen. Ze heeft daar een uitgave van gemaakt en zal ons tijdens de themabijeenkomst vertellen over de verschillende manieren waarop je de prijs voor een CSA aandeel kan bepalen. Wellicht iets …

Cursus Samenwerken voor CSA’s – 5 bijeenkomsten, start 10 december 2020

Hoe kan je als initiatiefnemer een gemeenschap vinden die past bij jouw ideeën? Hoe kan je de samenwerking tussen gemeenschap en CSA boer of producent vormgeven? Welke organisatievormen passen daarbij? Welke taken zijn er in de CSA, wie kan die op zich nemen en hoe maak je onderling afspraken over …

Online bijeenkomst ‘Hoe kan je het CSA-groenteseizoen verlengen?’, woensdag 9 december 2020, van 10.00 – 12.00 uur

Hoe kan je het groenteseizoen verlengen? Welke vollegronds groenten doen het goed in ons klimaat? Hoe laat je groenten uit de koude kas aansluiten op je vollegronds groenten? Welk watersysteem? Hoe ga je om met muizen? Hoe voorkom je ziektes en plagen in je kas? Heb je één CSA abonnement/aandeel …

Cursus Agro-ecologie voor CSA tuinders – 5 bijeenkomsten, start 15 december 2020

Hoe kan je jouw tuinderij robuuster maken met behulp van vaste planten en bomen? Hoe kan je de bodem verder verbeteren? Welk ontwerp past daarbij? Hoe kom je daar vanuit een werkende tuinderij? Welk fruit en vaste groentegewassen kan je daarbij benutten die ook bijdragen aan jouw productassortiment? Hoe kan …

Cursus Agro-ecologie voor toekomstige CSA tuinders door De Ommuurde Tuin, Elske Hageraats en Esther Kuiler, Start 7 januari 2021 in Renkum

Een intensieve cursus van 4 maanden (8 lesdagen & 2 excursiedagen) speciaal ontwikkeld voor ‘toekomstboeren’: mensen die ervan dromen om ‘t roer om te gooien en (in de toekomst) een biologische tuinderij te starten. Informatie en opgave via www.ommuurdetuin.nl/cursus

Online bijeenkomst Samen plantgoed, zaadgoed en tuinmaterieel bestellen, samen gereedschap aanschaffen, woensdag 20 januari 2021, van 10.00 – 12.00 uur

Hoe kunnen we als leden van het CSA Netwerk voordeel behalen door samen op te trekken? Hoe kunnen we door samen gemakkelijk in te kopen bij Jongerius, De Bolster, De Zaderij of een andere lokale leverancier collectief voordeel behalen? Misschien wil iemand zich wel toeleggen op het leveren van plantgoed …

Start je eigen Buurtmarkt!

Begin oktober vond een online workshop plaats, georganiseerd door Voedsel Anders, over de mogelijkheid om een Buurtmarkt te beginnen. Ideaal als combi met een groenteabonnement van jouw eigen CSA. Zo kunnen leden ook andere lokale producten aanschaffen, aangevuld met producten van de Bio-groothandel. Samen vorm je dan een volledige vervanging …