CSA Netwerk

Blog

Bestuursleden gezocht!

Bestuursleden gezocht!

Het CSA Netwerk is 3 jaar geleden opgericht en heeft tot doel op te komen voor de belangen van CSA tuinders en buurtmarkten. We zijn daarom  nog volop in ontwikkeling, als bestuurslid help je de vereniging op de kaart te zetten en verder uit te bouwen. Als vereniging zijn we er voor onze leden, maar we hebben onze leden ook nodig om de vereniging vorm te geven.

Heb je hart voor de CSA tuinders en buurtmarkten en wordt je enthousiast van het idee de vereniging verder vorm te geven? Versterk het huidige bestuur dan en meld je aan als bestuurslid!

Wat kan je verwachten?

We zoeken op dit moment twee nieuwe bestuursleden – een algemeen bestuurslid en een secretaris.

  • Als algemeen bestuurslid denk je mee over de richting en activiteiten van de vereniging.
  • Als secretaris doe je daarnaast de verslaglegging van de vergaderingen en ben je het eerste aanspreekpunt van onze leden. Samen met de voorzitter bereid je de vergaderingen voor en stel je de agenda op.
  • We vergaderen elke tweede woensdag van de maand van 20.00 tot 21.30, meestal online.

Aanmelden
Als je je aanmeldt als bestuurslid draai je eerst mee als aspirant bestuurslid tot de volgende ALV. Op de ALV wordt je voorgedragen als bestuurslid.

Geïnteresseerd? Mail een korte motivatie naar info@csanetwerk.nl en we nemen contact met je op.

Wat is een CSA?

Community Supported Agriculture doe je samen. CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze vorm van landbouw ook wel gemeenschapslandbouw of pergolalandbouw genoemd. Als lid van zo’n CSA weet je precies waar je eten vandaan komt.

Bouw mee aan een duurzaam voedselsysteem

CSA’s brengen producten voort, die van waarde zijn voor de burger. Naast op duurzame wijze geproduceerde eetbare producten zijn dat ook vaak andere waarden zoals zorg voor biodiversiteit, een gezonde bodem of het voorkomen van klimaatverandering. Ook sociale waarden zoals het vormen van een duurzame lokale gemeenschap, het bieden van zinvolle werkgelegenheid en het voor burgers toegankelijk maken van het boerenland. Door te kiezen voor producenten met een duurzame bedrijfsvoering of producenten die zich daarnaartoe willen ontwikkelen oefen je direct invloed uit op jouw leefomgeving.

Als CSA boer of producent krijg je door de lange termijn verbinding ook meer zekerheid over je inkomen. Samen werk je zo aan een transparant, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem.

CSA survey Nederland

Urgenci, het internationale netwerk van CSA tuinders en voedselcoöperaties, hield in 2023 een wereldwijde CSA survey om de CSA beweging beter te kunnen ondersteunen. De survey bestond uit twee delen: Een survey voor de CSA boeren en voedselcollectieven, en een survey voor de leden van de CSA boeren en voedselcollectieven. …

Kennisproject gaat niet door, csa-conferentie verplaatst

Het CSA-bestuur heeft vandaag de moeilijke beslissing moeten nemen om het SABE-project Kennis Delen niet door te laten gaan. Vooral vanwege te grote financiële risico’s die het netwerk niet kan dragen. Per activiteit bekijken we wat wel door kan gaan en wanneer, daarover volgt zo spoedig mogelijk meer info., Op …

Presentatie kwalitatief CSA-onderzoek door studenten HAS Den Bosch

Gelijktijdig met het internationale CSA-onderzoek door Urgenci, heeft een kleine groep studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) Den Bosch kwalitatief onderzoek gedaan naar institutionele uitdagingen voor CSA’s. De resultaten van dat onderzoek presenteren ze op 19 juni, van 16:00 tot ongeveer 17:30 uur, bij Stadsboerin Rotterdam (Marlen Arkesteijn), Veldkersweg …

CSA op TV: 1 Vandaag

Grootschalig boeren en toch oog voor de natuur? Dat kan, bewijst Jolke met haar partner Mathias in Duitsland. Het kabinet wil de landbouw snel verduurzamen, een belangrijk thema bij de gesprekken over het Landbouwakkoord. Maar verduurzaming hoeft voor boeren niet altijd gelijk te staan aan inkrimping, bewijzen Jolke de Moel …

Spoed OPROEP: problemen/knelpunten van/met CSA’s en buurtmarkten

Vereniging Toekomstboeren inventariseert situaties van agro-ecologische boeren, die te kampen hebben met landonzekerheid, bijvoorbeeld door tijdelijke pacht, van het land af moeten door bestemmingsplannen, enz. We verzamelen zoveel mogelijk voorbeelden van boeren die hiermee worstelen. Wij weten dat dit veel speelt, ook onder de radar. De urgentie komt voort uit …

Doe mee aan het internationale CSA onderzoek!

Doe mee aan het internationale CSA onderzoek! Urgenci, het internationale netwerk van CSA-tuinders en voedselcoöperaties, is bezig met een wereldwijd CSA-onderzoek (de survey) om beter zicht te krijgen op de snel-groeiende CSA-beweging wereldwijd, om de beweging beter te kunnen ondersteunen. Ook voor het CSA netwerk in Nederland is deze survey …