Start je eigen Buurtmarkt!

Begin oktober vond een online workshop plaats, georganiseerd door Voedsel Anders, over de mogelijkheid om een Buurtmarkt te beginnen. Ideaal als combi met een groenteabonnement van jouw eigen CSA. Zo kunnen leden ook andere lokale producten aanschaffen, aangevuld met producten van de Bio-groothandel. Samen vorm je dan een volledige vervanging …

Online bijeenkomst Samen plantgoed, zaadgoed en tuinmaterieel bestellen, samen gereedschap aanschaffen, woensdag 20 januari 2021, van 10.00 – 12.00 uur

Hoe kunnen we als leden van het CSA Netwerk voordeel behalen door samen op te trekken? Hoe kunnen we door samen gemakkelijk in te kopen bij Jongerius, De Bolster, De Zaderij of een andere lokale leverancier collectief voordeel behalen? Misschien wil iemand zich wel toeleggen op het leveren van plantgoed …

Cursus Agro-ecologie voor toekomstige CSA tuinders door De Ommuurde Tuin, Elske Hageraats en Esther Kuiler, Start 7 januari 2020 in Renkum

Een intensieve cursus van 4 maanden (8 lesdagen & 2 excursiedagen) speciaal ontwikkeld voor ‘toekomstboeren’: mensen die ervan dromen om ‘t roer om te gooien en (in de toekomst) een biologische tuinderij te starten. Informatie en opgave via www.deommuurdetuin.nl

Online bijeenkomst ‘Hoe kan je het CSA-groenteseizoen verlengen?’, woensdag 9 december 2020, van 10.00 – 12.00 uur

Hoe kan je het groenteseizoen verlengen? Welke vollegronds groenten doen het goed in ons klimaat? Hoe laat je groenten uit de koude kas aansluiten op je vollegronds groenten? Welk watersysteem? Hoe ga je om met muizen? Hoe voorkom je ziektes en plagen in je kas? Heb je één CSA abonnement/aandeel …

Cursus Agro-ecologie voor CSA tuinders – 5 bijeenkomsten, start 24 november 2020

Hoe kan je jouw tuinderij robuuster maken met behulp van vaste planten en bomen? Hoe kan je de bodem verder verbeteren? Welk ontwerp past daarbij? Hoe kom je daar vanuit een werkende tuinderij? Welk fruit en vaste groentegewassen kan je daarbij benutten die ook bijdragen aan jouw productassortiment? Hoe kan …

Cursus Samenwerken voor CSA’s – 5 bijeenkomsten, start 5 november 2020

Hoe kan je als initiatiefnemer een gemeenschap vinden die past bij jouw ideeën? Hoe kan je de samenwerking tussen gemeenschap en CSA boer of producent vormgeven? Welke organisatievormen passen daarbij? Welke taken zijn er in de CSA, wie kan die op zich nemen en hoe maak je onderling afspraken over …

Online bijeenkomst ‘Wat is een eerlijke prijs voor een CSA-aandeel?’, dinsdag 27 oktober, 20.00 – 21.30 uur 2020

Elske Hageraats heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende vormen om het inkomen van CSA tuinders en boeren te bepalen. Ze heeft daar een uitgave van gemaakt en zal ons tijdens de themabijeenkomst vertellen over haar onderzoek. Wellicht iets om samen als CSA boer én leden samen aan deel te …

Online bijeenkomst ‘Commons in de praktijk’, dinsdag 13 oktober, 14.00 – 16.00 uur

Hoe kan je grond uit het economisch systeem halen en teruggeven aan de mensen? Hoe kan je een groep mensen zo organiseren dat ieder zich vrij voelt én verantwoordelijk? Pionier Henry Mentink van Het Veerhuis en Dimitri Schrama van Ecodorp Boekel delen hun ervaringen. Georganiseerd door onze zusterorganisatie Toekomstboeren. Dinsdag …