CSA survey Nederland

CSA survey Nederland

Urgenci, het internationale netwerk van CSA tuinders en voedselcoöperaties, hield in 2023 een wereldwijde CSA survey om de CSA beweging beter te kunnen ondersteunen. De survey bestond uit twee delen: Een survey voor de CSA boeren en voedselcollectieven, en een survey voor de leden van de CSA boeren en voedselcollectieven.

Het wereldwijde rapport laat nog even op zich wachten. Het is een megaklus die vooral verricht wordt door vrijwilligers in hun vrije tijd.

Het overzicht van de Nederlandse CSA boeren survey is er al wel. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 140 CSA1 boerderijen waarvan er 36 meegedaan hebben aan de survey. De survey laat een mooie diversiteit van CSA bedrijven zien van kleine en grote boerderijen, met zelfoogst en pakketten, no-dig, permacultuur, en ploegende boeren en alles daar tussenin.

Een paar uitkomsten uit de survey vragen om aandacht:

Financiële duurzaamheid

Van de 36 CSA’s halen 25 CSA boeren minder dan 50% van hun inkomsten uit de CSA. De survey werkte met percentages en dat vertroebeld het zicht op absolute inkomsten. Maar het lijkt erop dat een groot deel van onze CSA boeren niet kunnen rondkomen van hun CSA werk. Dit issue verdient nader onderzoek. In hoeverre heeft dit issue te maken met teeltkeuzen, met het serieus nemen van ons vak, het inzetten van solidaire betalingssystemen, het gegeven dat vooral vrouwen CSA boeren zijn?

We onderzoeken of we vanuit het CSA netwerk een werkgroep financiën kunnen beginnen. Vind je dat een belangrijk thema en wil je hierop meedenken? Stuur dan een mail naar info@csanetwerk.nl.

Arbeid

Veel CSA-boerderijen hebben te maken met een arbeidsissue: 27 van de 36 reagerende CSA-boerderijen maken gebruik van vrijwilligers/gratis arbeid. Natuurlijk werken deze vrijwilligers met veel plezier op het land maar in de kern betekent het dat deze CSA boerderijen degenen die het land bewerken niet kunnen betalen. Ook dit vraagstuk verdient verder onderzoek. Hoe kijken we hier tegenaan?

Zichtbaarheid

Van de 36 respondenten hebben 20 CSA boerderijen nog plek voor oogstgenoten/leden. Dit betekent dat er ruimte is om meer ruchtbaarheid te geven aan onze beweging en onze boeren. O.a. door het lanceren van onze jaarlijkse campagne ‘Het nieuwe normaal, wij eten lokaal’.

Naast de survey heeft een groep studenten van de HAS Den Bosch kwalitatief onderzoek gedaan in 2023. Een centrale onderzoeksvraag was hoe het CSA Netwerk NL effectieve ondersteuning kan bieden aan CSAs en aan de transformatie van het voedselsysteem. Ze komen met interessante aanbevelingen hoe we onze beweging kunnen versterken in een overzichtelijk info graphic.

Infographic_Van-uitdagingen-naar-actie


1  Op basis van lijsten van het CSA netwerk, en internet- en social media onderzoek, 2023.