Hoe kan je als initiatiefnemer een gemeenschap vinden die past bij jouw ideeën? Hoe kan je de samenwerking tussen gemeenschap en CSA boer of producent vormgeven? Welke organisatievormen passen daarbij? Welke taken zijn er in de CSA, wie kan die op zich nemen en hoe maak je onderling afspraken over die taken? Een intensieve werkgroep om het fundament van je CSA vorm te geven. Voor startende en bestaande CSA’s, voor CSA’s die vanuit boeren zijn gestart, maar ook voor gemeenschap-gestarte CSA’s. Begeleider is Damaris Mattijsen van Economy Transformers. De cursus bestaat uit 5 dagen van 10.00 – 16.00 uur. Locatie in overleg, mogelijk ook bij de deelnemers op het bedrijf. Data zijn de donderdagen 5 nov, 26 nov, 10 dec, 14 jan en 4 feb. De kosten zijn 375€, deze kunnen mogelijk worden gefinancierd via een regeling voor kennisvoucher voor boeren. Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij www.csanetwerk.nl.