FAQ

FAQ

FAQ

Community Supported Agriculture doe je samen. CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze vorm van landbouw ook wel gemeenschapslandbouw of pergolalandbouw genoemd. Als lid van zo’n CSA weet je precies waar je eten vandaan komt.
Wij ondersteunen CSA’s, ook door onze visie uit te dragen richting publiek, partners, politiek en beleidsmakers. Zo werken we samen met andere ‘donkergroene boeren’ in de Federatie van Agro-ecologische Boeren. Hier organiseren we gezamenlijke belangenbehartiging en werken we samen over thema’s die ons allen aangaan. Binnen de Boerenraad werken we samen met een bredere groep boeren om de transitie in de landbouw te stimuleren door specifieke thema’s gezamenlijk aan te pakken. Deze thema’s zijn toegang tot grond, wet & regelgeving, de positie van de boer in de keten, kennis, onderwijs & onderzoek en de financiering van de transitie. Daarnaast werken we samen De Voedselwerkplaats om burgerinitiatieven te ondersteunen om tot CSA’s uit te groeien. En via Voedsel Anders dragen we bij aan een bredere maatschappelijk beweging naar een eerlijker, duurzamer en onafhankelijker voedselsysteem. Wil jij bijdragen aan het uitdragen van het CSA geluid? Laat het ons weten! We zoeken mensen die kunnen helpen bij het schrijven van ingezonden artikelen in de krant, die mee willen praten in fora en mee willen denken aan een strategie om dit geluid beter te laten horen.
Ben je met een groepje bewuste burgers? Wil je initiatief nemen om jullie voedselsysteem te verduurzamen? Wij zeggen: DOEN! Het is zinvol, maar ook leuk. Je krijgt contact met lokale boeren en producenten, maar ook met elkaar. We moeten allemaal eten, dus via voedsel komen mensen van allerlei achtergronden weer met elkaar in contact in hun eigen lokale gemeenschap. Meewerken bij de jaarlijkse pompoenoogst of appels afwegen voor de buurtmarkt, het zijn leuke klusjes waarbij je je buurtgenoten ook beter leert kennen. Meld je alvast aan bij het CSA Netwerk als ondersteunend lid, dan wordt je alvast uitgenodigd voor onze bijeenkomsten, kan je een CSA-buddy aanvragen, ontvang je onze nieuwsbrief en krijg je ook een lampje op de kaart zodat anderen uit jouw omgeving je kunnen vinden.
CSA’s brengen producten voort, die van waarde zijn voor de burger. Naast op duurzame wijze geproduceerde eetbare producten zijn dat ook vaak andere waarden zoals zorg voor biodiversiteit, een gezonde bodem of het voorkomen van klimaatverandering. Ook sociale waarden zoals het vormen van een duurzame lokale gemeenschap, het bieden van zinvolle werkgelegenheid en het voor burgers toegankelijk maken van het boerenland. Door te kiezen voor producenten met een duurzame bedrijfsvoering of producenten die zich daarnaartoe willen ontwikkelen oefen je direct invloed uit op jouw leefomgeving. Een maaltijdbox is vaak een commerciële partij die tegen zo laag mogelijke kosten producten wil leveren tegen een zo hoog mogelijke prijs. Dat is echt een andere manier van denken.
Agro-ecologie is zowel een ecologische als een sociale benadering van de landbouw. Het is een verzamelnaam van praktijken maar ook een wetenschap en een sociale beweging. Agro-ecologie zoekt manieren om lokale middelen, relaties en kennis in te zetten voor een weerbare en productieve landbouw. Deze benadering gaat uit van samenwerking met de natuur – bijvoorbeeld door kringlopen zoveel mogelijk te sluiten -, van vrije uitwisseling van zaden tussen boeren, en van ecologische praktijken in plaats van het gebruik van chemische middelen voor bemesting of plaagbestrijding. Agro-ecologie stelt het gebruik en de ontwikkeling van lokale kennis, middelen en netwerken voorop. Dit vermindert de externe afhankelijkheid van de boer van bijvoorbeeld (inter)nationale handel en vergroot zijn of haar zeggenschap en autonomie. Agro-ecologische systemen zijn tevens klimaatbestendig, omdat nieuwe samenwerking en innovatie resulteren in gewassen en praktijken die beter zijn aangepast aan een veranderend klimaat en omdat het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk wordt beperkt. (uit VoedselAnders manifest).