CSA Netwerk

Wat doet het CSA netwerk?

Wat doet het CSA netwerk?

Belangen behartiging

Wij ondersteunen CSA’s, ook door onze visie uit te dragen richting publiek, partners, politiek en beleidsmakers. Zo werken we samen met andere ‘donkergroene boeren’ in de Federatie van Agro-ecologische Boeren. Hier organiseren we gezamenlijke belangenbehartiging en werken we samen over thema’s die ons allen aangaan. Binnen de Boerenraad werken we samen met een bredere groep boeren om de transitie in de landbouw te stimuleren door specifieke thema’s gezamenlijk aan te pakken. Deze thema’s zijn toegang tot grond, wet & regelgeving, de positie van de boer in de keten, kennis, onderwijs & onderzoek en de financiering van de transitie. Daarnaast werken we samen De Voedselwerkplaats om burgerinitiatieven te ondersteunen om tot CSA’s uit te groeien. En via Voedsel Anders dragen we bij aan een bredere maatschappelijk beweging naar een eerlijker, duurzamer en onafhankelijker voedselsysteem. Wil jij bijdragen aan het uitdragen van het CSA geluid? Laat het ons weten! We zoeken mensen die kunnen helpen bij het schrijven van ingezonden artikelen in de krant, die mee willen praten in fora en mee willen denken aan een strategie om dit geluid beter te laten horen.

CSA intervisiegroepen

Het CSA Netwerk organiseer CSA intervisiegroepen. Het doel is om onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren tussen CSA tuinders, maar ook om de dialoog met de oogstaandeelhouders en andere betrokkenen vorm te geven. De intervisiegroepen zijn geïnspireerd op de collegiale toetsing van de biodynamische boeren, maar dan aangevuld met interactie met leden en andere betrokkenen bij de CSA. Met een groepje van 6 tuinders vorm je een intervisiegroep en bezoek je elkaars bedrijf. Lees meer. 

Daarnaast is er een coördinatorenoverleg voor Buurtmarkten (Voedselcoöperaties). Om kennis uit te wisselen over het betrekken van lokale leveranciers, om de ontwikkeling van Local Food Works af te stemmen en om samen te bepalen welke ondersteuning lokale buurtmarkten nodig hebben.

Stuur ons een bericht als je wil deelnemen aan het Buurtmarkten Coördinatoren overleg.

CSA coachingprogramma

Wil jij ondersteuning bij de start van jouw initiatief door een van onze meer ervaren CSA-leden? Of heb je een specifieke vraag over een bepaald aspect van jouw CSA? Kijk dan op onze pagina van het coachingprogramma. We hebben diverse ervaren coaches die begeleiding kunnen bieden op verschillende onderwerpen. Lees meer. 

Thema’s

Het CSA Netwerk wil met name in het najaar en in de winter themabijeenkomsten organiseren voor relevante onderwerpen. Er zit veel kennis bij onze leden die we graag delen met elkaar. In de najaarsvergadering bepalen we samen een winterprogramma en zoeken we leden of externe experts die de (online) themabijeenkomsten en cursussen willen organiseren. Thema’s zijn bijvoorbeeld eerlijk loon, verlengen van het winterseizoen, kleinschalige mechanisatie, een cursus samenwerken voor CSA tuinders en de ontwikkeling van systeem voor boer-burgerdialoog (PGS – Participatory Guarantee System). Kijk bij de agenda voor de geplande bijeenkomsten.  Online bijeenkomsten die al geweest zijn maken we beschikbaar via de pagina Thema’s. Daar vind je ook meer informatie over de onderwerpen. 

Onderzoeksvragen

Als agro-ecologische boer, duurzame producent of verse CSA organisatie is er nog een heleboel te leren. Over het boer zijn op jouw grond, met jouw producten, over een duurzame bedrijfsvoering als bakker, slager, zuivellaar of kaasmaker en over de samenwerking tussen boer en burger. Als CSA Netwerk verzamelen we deze vragen, in samenwerking met onze collega’s van de Federatie van Agro-ecologische Boeren, en proberen ze voor te dragen voor onderzoek. Ook willen we de relevante resultaten weer terugvertalen naar de praktijk. Wil je meedenken in deze werkgroep, geef je dan op. Ook wetenschappers zijn van harte welkom!

Grond

Veel CSA boeren of CSA gemeenschappen hebben geen eigen grond. Langjarige toegang tot grond is wel essentieel om te werken aan voedselvoorziening voor een lokale gemeenschap. En om te kunnen investeren in bodemkwaliteit, biodiversiteit en meerjarige gewassen zoals fruit- en notenbomen. Heb jij problemen met het verkrijgen van grond met langjarige pacht of zoek je naar mogelijkheden om grond aan te kopen vanuit de lokale gemeenschap, laat het ons weten. We ontwikkelen partnerschappen met investeringsfondsen voor duurzame landbouw en onderzoeken de mogelijkheden om grond vanuit de eigen gemeenschap ‘vrij te kopen’.  

Projecten

We hebben als CSA Netwerk nog een heleboel plannen. Een gezamenlijke recepten App voor onze leden, filmpjes met oogst-instructies voor zelfoogst-CSA’s, handige Apps om een CSA aandeel te berekenen, etc. Heb jij ook een idee dat bijdraagt aan CSA’s in Nederland, laat het weten dan kunnen we samen kijken hoe we dat idee kunnen realiseren.

Boeken en artikelen

Heb je een interessant boek gelezen of een leuk artikel gevonden? Geef het door, dan zetten we ‘m op de leeslijst. Voor de winterperiode.