CSA Netwerk

Wat doet het CSA netwerk?

Wat doet het CSA netwerk?

Belangen behartiging

Wij ondersteunen CSA’s, ook door onze visie uit te dragen richting publiek, partners, politiek en beleidsmakers. Zo werken we samen met andere ‘donkergroene boeren’ in de Federatie van Agro-ecologische Boeren. Hier organiseren we gezamenlijke belangenbehartiging en werken we samen over thema’s die ons allen aangaan. Binnen de Boerenraad werken we samen met een bredere groep boeren om de transitie in de landbouw te stimuleren door specifieke thema’s gezamenlijk aan te pakken. Deze thema’s zijn toegang tot grond, wet & regelgeving, de positie van de boer in de keten, kennis, onderwijs & onderzoek en de financiering van de transitie. Daarnaast werken we samen De Voedselwerkplaats om burgerinitiatieven te ondersteunen om tot CSA’s uit te groeien. En via Voedsel Anders dragen we bij aan een bredere maatschappelijk beweging naar een eerlijker, duurzamer en onafhankelijker voedselsysteem. Wil jij bijdragen aan het uitdragen van het CSA geluid? Laat het ons weten! We zoeken mensen die kunnen helpen bij het schrijven van ingezonden artikelen in de krant, die mee willen praten in fora en mee willen denken aan een strategie om dit geluid beter te laten horen.

Kenniskringen

Het CSA Netwerk wil samen met de andere leden van de Federatie van Agro-ecologische Boeren regionale kenniskringen organiseren voor boeren met een zelfde bedrijfsvoering. Tijdens de jaarvergadering is een werkgroep begonnen om vorm te geven deze kenniskringen.

Het doel is om onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren tussen CSA tuinders, met organisatorische ondersteuning, in de eigen regio. De kenniskringen bepalen zelf het programma met eventuele externe sprekers. Met ondersteuning via een onderlinge App-groep voor acute vragen. Zijn deze kenniskringen voor kleinschalige vollegronds telers er al? Zo ja, waar? En kunnen daar nieuwe CSA tuinders aan meedoen? Wie zou dit in eigen regio willen organiseren? Het idee is om te starten met tuinders-kenniskringen in Noord/Midden/Zuid en daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven.

Daarnaast werken we aan regionale kenniskringen voor Buurtmarkten (Voedselcoöperaties). Om samen op zoek te gaan naar lokale leveranciers en om met de gezamenlijke inkoopkracht ook boeren of producenten te zoeken die ontbrekende lokale producten kunnen gaan vervaardigen. En ook producten van verder weg gezamenlijk in te kopen.

Stuur ons een bericht als je mee wil denken. Je kan je ook alvast aanmelden voor zo’n kennisnetwerk.

Buddy-programma

Wil jij ondersteuning bij de start van jouw initiatief door een van onze meer ervaren CSA-leden? Dat kan. Neem eerst vrijblijvend contact op om samen te bekijken welke vragen je hebt. Dan zoeken wij een collega die je kan helpen. Misschien kan jij die collega dan weer helpen met recente informatie uit jouw opleiding of beschik je over andere leuke ervaringen om te delen. Stuur ons een berichtje!

Thema’s

Het CSA Netwerk wil met name in het najaar en in de winter themabijeenkomsten organiseren voor relevante onderwerpen. Er zit veel kennis bij onze leden die we graag delen met elkaar. In de najaarsvergadering bepalen we samen een winterprogramma en zoeken we leden of externe experts die de (online) themabijeenkomsten en cursussen willen organiseren. Thema’s zijn eerlijk loon, verlengen van het winterseizoen, kleinschalige mechanisatie, een cursus samenwerken voor CSA tuinders en de ontwikkeling van systeem voor boer-burgerdialoog (PGS – Participatory Guarantee System). Kijk bij de agenda voor de geplande bijeenkomsten.  Online bijeenkomsten die al geweest zijn maken we beschikbaar via de pagina Thema’s. Daar vind je ook meer informatie over de onderwerpen. 

Onderzoeksvragen

Als agro-ecologische boer, duurzame producent of verse CSA organisatie is er nog een heleboel te leren. Over het boer zijn op jouw grond, met jouw producten, over een duurzame bedrijfsvoering als bakker, slager, zuivellaar of kaasmaker en over de samenwerking tussen boer en burger. Als CSA Netwerk verzamelen we deze vragen, in samenwerking met onze collega’s van de Federatie van Agro-ecologische Boeren, en proberen ze voor te dragen voor onderzoek. Ook willen we de relevante resultaten weer terugvertalen naar de praktijk. Wil je meedenken in deze werkgroep, geef je dan op. Ook wetenschappers zijn van harte welkom!

Grond

Veel CSA boeren of CSA gemeenschappen hebben geen eigen grond. Langjarige toegang tot grond is wel essentieel om te werken aan voedselvoorziening voor een lokale gemeenschap. En om te kunnen investeren in bodemkwaliteit, biodiversiteit en meerjarige gewassen zoals fruit- en notenbomen. Heb jij problemen met het verkrijgen van grond met langjarige pacht of zoek je naar mogelijkheden om grond aan te kopen vanuit de lokale gemeenschap, laat het ons weten. We ontwikkelen partnerschappen met investeringsfondsen voor duurzame landbouw en onderzoeken de mogelijkheden om grond vanuit de eigen gemeenschap ‘vrij te kopen’.  

Projecten

We hebben als CSA Netwerk nog een heleboel plannen. Een gezamenlijke recepten App voor onze leden, filmpjes met oogst-instructies voor zelfoogst-CSA’s, handige Apps om een CSA aandeel te berekenen, etc. Heb jij ook een idee dat bijdraagt aan CSA’s in Nederland, laat het weten dan kunnen we samen kijken hoe we dat idee kunnen realiseren.

Boeken en artikelen

Heb je een interessant boek gelezen of een leuk artikel gevonden? Geef het door, dan zetten we ‘m op de leeslijst. Voor de winterperiode.