Inventarisatie interesse voor organisatie van eigen (regionale) opkweek

Inventarisatie interesse voor organisatie van eigen (regionale) opkweek

Inventarisatie interesse voor organisatie van eigen (regionale) opkweek

We willen een eerste inventarisatie doen naar de interesse van het gezamenlijk en al dan niet regionaal organiseren van de opkweek van plantgoed. Daarvoor hebben we een aantal vragen waar we graag jullie input over horen.

Denk met ons mee en vul hier het formulier in!

De achtergrond hiervan is dat het aanbod van biologisch (gecertificeerd) groenteplanten aanbod in Nederland al jaren bij een beperkt aantal partijen ligt. Door diverse ontwikkelingen zijn de prijzen aan het stijgen en is de kwaliteit en continuïteit niet altijd goed gewaarborgd.

Vele van ons zijn kleine spelers, waardoor wij door onze geringe afname van kwantiteit, geen grip hebben op het aanbod en bijbehorend uitgangsmateriaal.

Dit bovenstaande kunnen we zien als een beperking of als een vaststaand gegeven, maar mogelijk is het ook een kans om met elkaar te onderzoeken en door te rekenen of en hoe we dit zelf al dan niet regionaal te organiseren.

Wij zien kansen op het gebied van;
-Raskeuze (zaadvaste- regionale cultivars)
-verminderen of stoppen van gebruik van veenproducten
-meer inzicht en grip op de keten (ook voor jouw klanten en/of leden)
-kennis ontwikkeling binnen onze gelederen

Wil je hier ook over meedenken? Vul dan hier het formulier in en wij nemen contact met je op. 

Met vriendelijk groet namens het CSA Netwerk

Patrick de Haan en Bas de Groot