CSA Netwerk

Lid worden van CSA Netwerk Nederland

Lid worden van CSA Netwerk Nederland

We hopen van harte dat jullie lid willen worden van het CSA Netwerk!

Wij willen met het CSA Netwerk:

 • onze krachten bundelen om een gezamenlijk visie op duurzame gemeenschapslandbouw uit te dragen richting politiek en beleidsmakers
 • CSA’s promoten door de vermelding van CSA’s op de website, de organisatie van gezamenlijke campagnes en de samenwerking met relevante partners zoals de (leden van de) Federatie van Agro-ecologische Boeren, de Boerenraad en de Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen.
 • onze leden ondersteunen door kenniskringen, (online) trainingen en themabijeenkomsten te organiseren en CSA’s als buddy’s met elkaar te laten samenwerken
 • materialen en hulpmiddelen voor CSA’s vertalen, ontwikkelen en verspreiden, waaronder het platform Local Food Works voor het opzetten van Buurtmarkten (voedselcoöperaties)
 • de gezamenlijke inkoop van plantgoed, zaad, gereedschap en ander materiaal faciliteren
 • vragen van CSA’s bundelen voor onderzoek, ze uitdragen bij onderzoekers en de resultaten terugvertalen naar onze praktijk

We staan nog aan het begin. Samen willen we deze plannen verder ontwikkelen en realiseren. Ook jouw ideeën zijn welkom. Een eerste stap is om lid te worden. Dan kunnen we samen aan de slag!

Je kan lid worden als CSA, of ondersteunend lid worden en als individu, bedrijf of organisatie een samenwerking met ons aangaan. Hieronder lees je daar meer over. Doen!

Lid worden

CSA Netwerk Nederland bundelt de krachten van Nederlandse CSA’s. We zullen na je aanmelding toetsen of jouw CSA:

 • een lange termijn relatie tussen boer/producent en burger kent (minimaal een seizoen)
 • leden vooruit laat betalen of op een andere manier het risico laat delen
 • de zeggenschap geregeld heeft van de leden en hoe precies
 • op een duurzame wijze produceert
 • transparant is naar de leden over de resultaten.

Ben jij lid van een CSA die hieraan voldoet? Meld jouw CSA dan aan als lid van het CSA Netwerk, zodat we met gezamenlijke kracht deze beweging verder kunnen versterken. Na aanmelding ben je aspirant lid. Dan is de jaarbijdrage 20 euro (ongeacht het aantal leden van jouw CSA).
Als jouw CSA na toetsing van de CSA-criteria lid wordt van het CSA-netwerk, wordt de jaarlijkse bedrage bepaald op basis van het aantal huishoudens dat lid is van jouw CSA en vragen we 2 euro per huishouden dat lid is.
Na aanmelding ontvang je een factuur voor 20 euro. En na het eerste jaar een factuur voor de contributie, op basis van het aantal huishoudens dat lid is.
De contributie van voedselcoöperaties en buurtmarkten die aangesloten zijn bij het LocalFoodWorks (LFW, localfoodworks.eu), is al geregeld via afdracht aan het platform, zij hoeven dus niet meer te betalen voor het lidmaatschap van het CSA-netwerk.

Ondersteunend lid worden

Ben jij burger, onderzoeker, ambtenaar, politicus of anderszins geïnteresseerde en wil je bijdragen aan de CSA beweging? Word dan ondersteunend lid en draag bij aan onze bijeenkomsten, gedachtevorming en promotie. Je kan als ondersteunend lid alleen niet stemmen tijdens onze besluitvorming. De financiële bijdrage bepaal je zelf, met een minimum van € 20. Na aanmelding ontvang je een factuur.

Aanmelden als ondersteunend lid kan door een e-mail te sturen naar info@csanetwerk.nl, onder vermelding van “aanmelding als ondersteunend lid”. Of maak direct het bedrag over op het rekeningnummer van het CSA-netwerk: NL76TRIO0320094693, als je geen factuur nodig hebt.

Sponsoren CSA Netwerk Nederland

Organisaties of bedrijven die het CSA Netwerk willen sponsoren, of anderszins ondersteunen, vragen we om contact met ons op te nemen per e-mail: info@csanetwerk.nl, onder vermelding van “sponsoring/ondersteuning CSA Netwerk NL”.
Ondersteuning en leuke partnerschappen zijn hartelijk welkom! We nemen zo snel mogelijk contact op, voor een verdere uitwerking van onze mogelijke samenwerking.

CSA of buurtmarkt starten/leveren aan Buurtmarkt

Als je (als boer of producent) een eigen CSA of Buurtmarkt wil starten, of producten willen leveren aan een Buurtmarkt, stuur ons dan ook een e-mail (info@csanetwerk.nl (onder vermelding van CSA/Buurtmarkt starten, of leveren aan Buurtmarkt). We kijken dan hoe we jou kunnen ondersteunen.