Nieuws van de Werkgroep opkweek

Nieuws van de Werkgroep opkweek

Sinds de ALV van mei 2023 is een groep van CSA-tuinders met elkaar op onderzoek uitgegaan om meer te leren over de wereld achter de opkweek van ons plantgoed.

De aanleiding hiervoor is dat veel van ons afhankelijk zijn van een beperkt aantal bedrijven waar wij onze groenten-plantgoed vandaan halen. Wij achten dit kwetsbaar en met de ontwikkelingen in deze markt qua aanbod en prijzenstijgingen vroegen wij ons of wij niet meer zelf zouden kunnen organiseren?

Met deze vraag zijn we met vier sporen op pad gegaan

  1. Tuinders leren meer zelf op te kweken.
  2. Tuinders gezamenlijk afspraken laten maken om meer zelf op te kweken en plantgoed uit te wisselen.
  3. Meer professionele kwekers vinden die willen starten of biologisch plantgoed willen gaan leveren.
  4. Wat zou er nodig zijn om een eigen coöperatief georganiseerd opkweekbedrijf te starten?

Met deze sporen als uitgangspunt, hebben we diverse mensen en bedrijven bezocht en gesproken. De voorzichtige conclusie is dat er veel ontwikkelingen zijn op meerdere niveaus en ook dat kwalitatief goed en homogeen plantgoed opkweken een vak op zich is.

Het gaat hierin te ver om helemaal uit te wijden en daarom; wiil je meer horen over deze eerste periode van vooronderzoek? Stuur ons dan een email en je ontvangt van ons hiervan een verslag.

Aan de hand van ervaringen uit dit eerste onderzoek gaan wij concreet het volgende doen binnen de 4 sporen;

  1. starten we begin 2024 met een start workshop opkweken gevolgd door bezoeken in regio’s bij tuinders die hun opkweek kennis delen. Doel is dat er in de regio’s netwerken ontstaan om elkaar te helpen bij opkweek vragen (spoor 2)
  2. zijn er de eerst afspraken gemaakt tussen CSA’s in de regio Utrecht voor seizoen 2024
  3. we hebben nu al een beter beeld van diverse opkwekers van plantgoed. Veelal niet SKAL gecertificeerd met als uitzondering het nieuwe bedrijf GrowOrganix welke zich richt op Biologische Glastuinbouw en start in 2024. Verder zijn er ook ontwikkelingen m.b.t. opkweken en leveren van plantgoed uit Zaadvaste rassen.
  4. Op dinsdagmiddag 12 december starten we met een werksessie om een nog fictief coöperatief opkweekbedrijf te ontwerpen en door te rekenen. Deelname hieraan geschiedt op uitnodiging of onderbouwde inschrijving.

Op de ALV van 3 november zal Vincent hier kort verslag van doen en op 11 november verzorgt Bas een workshop vooral gericht op spoor 4 ”een eigen coöperatief opkweekbedrijf” bij het Jubileum van Stichting Zaadgoed

Namens de werkgroep

Vincent Oberdorf en Bas de Groot

Contact of informatie verkrijgbaar via bas.walden21@gmail.com