Elske Hageraats heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende vormen om het inkomen van CSA tuinders en boeren te bepalen. Ze heeft daar een uitgave van gemaakt en zal ons tijdens de themabijeenkomst vertellen over haar onderzoek. Wellicht iets om samen als CSA boer én leden samen aan deel te nemen. En daarna te bespreken tijdens je CSA ledenbijeenkomst. Dinsdag 27 oktober, 20.00 – 21.30 uur 2020. Aanmelden voor de workshop via www.csanetwerk.nl