Oproep: manifest voor gemeenteraadsverkiezingen

Oproep: manifest voor gemeenteraadsverkiezingen

In samenwerking met de andere leden van de Federatie van Agro-ecologische Boeren hebben we een Manifest Voedselvisie voor Gemeenten gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart. Het is hoog tijd dat ook op gemeentelijk niveau de bestemmingsplannen ruimte geven aan agro-ecologie, CSA’s en meer biodiversiteit zoals bomen en hagen in het landschap. De verspreiding van het manifest valt samen met de campagne ‘Wij eten lokaal’ dat in het weekend van 19 en 20 maart plaats zal vinden.

  • Download het manifest hier.
  • Lees en deel het manifest hier online
  • In de campagnekit vind je de handleiding en begeleidende brief.

Stuur het geheel na de verkiezingen naar de nieuwe fracties van de gemeenteraad en de griffie van je gemeente, het helpt echt!