Spoed OPROEP: problemen/knelpunten van/met CSA’s en buurtmarkten

Spoed OPROEP: problemen/knelpunten van/met CSA’s en buurtmarkten

Vereniging Toekomstboeren inventariseert situaties van agro-ecologische boeren, die te kampen hebben met landonzekerheid, bijvoorbeeld door tijdelijke pacht, van het land af moeten door bestemmingsplannen, enz. We verzamelen zoveel mogelijk voorbeelden van boeren die hiermee worstelen.
Wij weten dat dit veel speelt, ook onder de radar. De urgentie komt voort uit het recentelijke geval van de mooie CSA tuinderij Wortels in Breda, opgebouwd in 6 seizoenen, die van haar akker af moet. (Zie bndestem.nl/breda/zo-goed-als-einde-verhaal-voor-pluktuin-wortels-in-markdal-breda-geeft-geen-krimp)
Door de verhalen te bundelen kunnen we een sterke boodschap neerzetten en hopen we de aandacht van de landelijke media te bereiken op een moment dat het voor Wortels in Breda wellicht nog impact heeft op de besluitvorming. Zo kunnen we richting de overheid duidelijk maken dat er een probleem ligt en dat ondersteuning van de overheid nodig is om grond bereikbaar te maken voor agro ecologische initiatieven.
Wil je je verhaal delen? Graag! Ook als je niet met naam en toenaam in de publiciteit wil komen, is jouw casus anoniem van grote waarde.
Mail naar info@toekomstboeren.nl, met daarin de volgende informatie:
– Een omschrijving bedrijf (tuinbouw, veehouderij, akkerbouw), oppervlakte, hoe lang bestaand, plaats in Nederland)
– De landonzekerheidssituatie
– Het soort gebruiksconstructie (reguliere pacht, liberale pacht, gebruikersovereenkomst, huur, enz.)
– Wanneer van toepassing: de rol van de overheid in de situatie.
Zo goed als einde verhaal voor pluktuin Wortels in Markdal, Breda geeft geen krimp