CSA Netwerk

Thema’s

Thema’s

Eerlijk inkomen en solidaire betaling

Community Supported Agriculture doe je samen. We willen als gemeenschap een duurzaam voedselsysteem dat bouwt aan een menswaardige samenleving. Een eerlijk loon voor de boer of producent is daar een essentieel onderdeel van. Maar ook het toegankelijk houden van duurzaam en gezond voedsel voor iedereen. Hoe kunnen we voor CSA leden inzichtelijk maken wat de werkelijke kosten en baten zijn van deze vorm van landbouw? Hoe zorgen we voor een voedselsysteem gericht op solidariteit en een menswaardig bestaan?  Lees meer.

Boer-burger dialoog (PGS)

Als CSA Netwerk zijn we een project gestart om de interactie tussen onze boeren en de burgers te stimuleren. Internationaal zijn er veel voorbeelden van hoe die dialoog georganiseerd kan worden. Dat heet PGS – Participatory Guarantee System. In interactie met collega’s geven boeren aan hoe ze hun bedrijf runnen, waar ze tegenaan lopen en hoe ze zich verder willen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Ook burgers, leden van voedselcoöperaties en van tuinderijen, zijn betrokken in dit proces zodat ook zij kunnen aangeven wat belangrijk voor ze is en waar ze meer over zouden willen weten. Van dit proces wordt een verslag gemaakt dat beschikbaar is voor burgers die bij deze boer of producent willen kopen. Het project is nog in volle gang. Meer informatie erover vind je op de projectpagina www.pgsnederland.nl.

Onderzoek

Als agro-ecologische boer, duurzame producent of verse CSA organisatie is er nog een heleboel te leren. Over het boer zijn op jouw grond, met jouw producten, over een duurzame bedrijfsvoering als bakker, slager, zuivellaar of kaasmaker en over de samenwerking tussen boer en burger. Als CSA Netwerk verzamelen we deze vragen, in samenwerking met onze collega’s van de Federatie van Agro-ecologische Boeren, en proberen ze voor te dragen voor onderzoek. Ook willen we de relevante resultaten weer terugvertalen naar de praktijk. Wil je meedenken in deze werkgroep, geef je dan op. Ook wetenschappers zijn van harte welkom!

Grond

Veel CSA boeren of CSA gemeenschappen hebben geen eigen grond. Langjarige toegang tot grond is wel essentieel om te werken aan voedselvoorziening voor een lokale gemeenschap. En om te kunnen investeren in bodemkwaliteit, biodiversiteit en meerjarige gewassen zoals fruit- en notenbomen. Heb jij problemen met het verkrijgen van grond met langjarige pacht of zoek je naar mogelijkheden om grond aan te kopen vanuit de lokale gemeenschap, laat het ons weten. We ontwikkelen partnerschappen met grondfondsen voor duurzame landbouw en onderzoeken de mogelijkheden om grond vanuit de eigen gemeenschap ‘vrij te kopen’.  

Kleinschalige mechanisatie

In Nederland is weinig beschikbaar voor kleinschalige tuinen, maar elders is dit er vast wel. Welke gereedschappen zijn handig voor onze CSA tuinderijen? Waar kunnen we die krijgen? Kunnen we ze gezamenlijk aanschaffen? Tijdens de ledenvergadering is een groep boeren gestart met het uitwerken van de ideeën. Heb je zin om mee te denken? Stuur ons een berichtje, dan nodigen we je uit.