CSA Netwerk

Thema’s

Thema’s

Eerlijk loon

Community Supported Agriculture doe je samen. We willen als gemeenschap een duurzaam voedselsysteem dat bouwt aan een menswaardige samenleving. Een eerlijk loon voor de boer of producent is daar een essentieel onderdeel van. Hoe kunnen we voor CSA leden inzichtelijk maken wat de werkelijke kosten en baten zijn van deze vorm van landbouw? Lees meer.

Onderzoek

Als agro-ecologische boer, duurzame producent of verse CSA organisatie is er nog een heleboel te leren. Over het boer zijn op jouw grond, met jouw producten, over een duurzame bedrijfsvoering als bakker, slager, zuivellaar of kaasmaker en over de samenwerking tussen boer en burger. Als CSA Netwerk verzamelen we deze vragen, in samenwerking met onze collega’s van de Federatie van Agro-ecologische Boeren, en proberen ze voor te dragen voor onderzoek. Ook willen we de relevante resultaten weer terugvertalen naar de praktijk. Wil je meedenken in deze werkgroep, geef je dan op. Ook wetenschappers zijn van harte welkom!

Grond

Veel CSA boeren of CSA gemeenschappen hebben geen eigen grond. Langjarige toegang tot grond is wel essentieel om te werken aan voedselvoorziening voor een lokale gemeenschap. En om te kunnen investeren in bodemkwaliteit, biodiversiteit en meerjarige gewassen zoals fruit- en notenbomen. Heb jij problemen met het verkrijgen van grond met langjarige pacht of zoek je naar mogelijkheden om grond aan te kopen vanuit de lokale gemeenschap, laat het ons weten. We ontwikkelen partnerschappen met grondfondsen voor duurzame landbouw en onderzoeken de mogelijkheden om grond vanuit de eigen gemeenschap ‘vrij te kopen’.  

Kleinschalige mechanisatie

In Nederland is weinig beschikbaar voor kleinschalige tuinen, maar elders is dit er vast wel. Welke gereedschappen zijn handig voor onze CSA tuinderijen? Waar kunnen we die krijgen? Kunnen we ze gezamenlijk aanschaffen? Tijdens de ledenvergadering is een groep boeren gestart met het uitwerken van de ideeën. Heb je zin om mee te denken? Stuur ons een berichtje, dan nodigen we je uit.