CSA Netwerk

Opkweek

Werkgroep opkweek en plantgoed

Hoge kwaliteit plantgoed is cruciaal voor ieder CSA-bedrijf. De meeste CSA’s kweken zelf plantgoed uit zaad op en kopen ook plantgoed in. Omdat plantgoed zo belangrijk is voor onze sector, is het belangrijk dat we zorgen voor een weerbare, veerkrachtige ‘keten’ om dit plantgoed op te kweken of in te kopen. Dit kunnen we voor een deel op ons eigen bedrijf, maar voor een belangrijk deel zijn we afhankelijk van externe partijen (denk aan leveranciers van zaadgoed, potgrond en ingekocht plantgoed). In deze externe wereld is de laatste jaren meer onzekerheid en kwetsbaarheid ontstaan. Denk hierbij aan de moeilijke tijden die zaadleveranciers en plantenkwekers hebben, o.a. door de energiecrisis, en het feit dat onze sector haar plantgoed eigenlijk maar bij één kweker kan afnemen.

Deze kwetsbaarheid, en de behoefte om voor de CSA-sector te werken aan meer autonomie m.b.t. plantgoed, was de aanleiding voor de oprichting van de werkgroep opkweek en plantgoed. De werkgroep houdt zich bezig met het werken aan meer autonome en veerkrachtige CSA-sector m.b.t. opkweek en plantgoed. Dit doen we in een aantal sporen:

  • Tuinders leren meer en beter zelf op te kweken.
  • Tuinders (regionaal en landelijk) laten uitwisselen en samenwerken aan opkweek.
  • Meer bestaande, professionele opkwekers vinden die willen starten of (biologisch) plantgoed willen gaan leveren en contact met hen onderhouden.
  • Vooronderzoek naar een nieuw, eigen opkweekbedrijf, coöperatief georganiseerd voor en door de CSA-sector.

Twee van deze sporen hebben een eigen pagina met meer informatie waarmee CSA’s ook zelf aan de slag kunnen:

  • Coöperatief opkweekbedrijf: ‘werkplaats’ van vooronderzoek naar een, op termijn, op te richten eigen opkweekbedrijf voor en door de CSA-sector.
  • Meer en beter zelf opkweken: ‘zelflerend netwerk voor opkweek’ georganiseerd in een decentrale structuur, waar CSA’s (en andere agro-ecologische tuinders in 4 regio’s elkaar kunnen vinden, kennis uitwisselen en samenwerken m.b.t. eigen opkweek.

Voor verdere vragen mbt het thema opkweek kan je contact opnemen met de werkgroep, via:

Bas de Groot

Bas.walden21@gmail.com