CSA Netwerk

Coöperatief Opkweekbedrijf

Een coöperatief opkweekbedrijf voor en door de CSA-sector

De CSA-sector is voor de inkoop van haar plantgoed afhankelijk van een zeer beperkt aantal aanbieders. Meer eigen opkweek zorgt voor meer robuustheid en vitaliteit in de keten, maar om verschillende redenen is het voor CSA-bedrijven zeer waardevol om kwalitatief hoogwaardig plantgoed te kunnen inkopen. Om onze sector (en daarmee ons voedselsysteem) meer autonoom en veerkrachtig te maken is het belangrijk om meer aanbod van plantgoed te organiseren. Wat is er voor nodig om dit als CSA-sector meer zélf te organiseren?

Opkweken is een vak. Professionele kwekers hebben dit proces geperfectioneerd en meer geïndustrialiseerd, maar deze schaal is ook kwetsbaar en minder flexibel m.b.t. onze wensen als CSA’s (soorten-diversiteit, rassenkeuze etc.). Tussen dit industriële niveau en eigen opkweek mist een tussenniveau van opkweekbedrijven die met meer bescheiden middelen en investeringen kwalitatief hoogwaardig plantgoed kunnen kweken, dat bovendien meer kan aansluiten bij specifieke wensen van CSA’s. We zien op dit moment verschillende initiatieven ontstaan die hiermee aan de slag gaan.

Eind 2023 organiseerde de werkgroep opkweek een werksessie met de centrale vraag: wat is er nodig om een zelfbedruipende opkweekonderneming voor en door CSA-bedrijven te realiseren? In onderstaande blokken vind je de producten die deze werksessie heeft opgeleverd.

We zijn actief bezig met het zetten van volgende stappen richting dit bedrijf. Wil je meedenken met het bedrijfsplan, meerekenen met de business case, investeren of reageren op de vacature? Dat kan via oberdorf@squarewise.com.