CSA Netwerk

Zelflerend netwerk eigen opkweek

Zelflerend netwerk eigen opkweek: meer en beter zelf opkweken op je eigen bedrijf

Een belangrijk onderdeel van meer autonomie m.b.t. plantgoed voor de CSA-sector is dat onze bedrijven zelf meer en beter plantgoed gaan opkweken. Ieder bedrijf heeft z’n eigen mogelijkheden en beperkingen als het om opkweek gaat, qua kennis en ervaring, maar ook qua ruimte, infrastructuur, budget en tijd. Waar iedereen in ieder geval mee gebaat is, is uitwisseling en samenwerking rondom opkweek. Om dit te faciliteren heeft deze werkgroep het initiatief genomen om een zelflerend netwerk over eigen opkweek te starten. We hebben gekozen voor een regionale aanpak, omdat het helpt om uit te wisselen met bedrijven waar je ook fysiek langs kunt gaan. Uiteraard mogen er ook meer thematische dwarsverbanden ontstaan (bijvoorbeeld over veenvrije opkweek).

Communicatie regionale groepen

De structuur van zo’n zelflerend netwerk moet simpel zijn. Daarom hebben we besloten om de communicatie over opkweek via regionale appgroepen te laten lopen. Daarmee is niemand afhankelijk van een centraal georganiseerde mailing en kan iedere regio zelf bepalen hoe ze wil communiceren. Naast de appgroepen gebruiken we de thema-pagina op de website v/h CSA netwerk als centrale pagina om informatie op te laten landen. De appgroepen zijn met onderstaande links te bereiken:

Let op, de regio’s zijn niet in steen gegoten, sluit aan bij de groep die voor jou passend voelt.

Heb je een vraag over het zelflerend netwerk, neem contact op via bas.walden21@gmail.com.